Montované plachtové haly levně

Díky modernímu technickému pokroku je možné v krátké době vybudovat komerční budovy za atraktivní ceny. Tyto typy hal jsou  označovány jako montované haly. Výhodou těchto hal je nekomplikovaná konstrukce pomocí modulárního systému, kterou lze za několik týdnů vystavět. Vývoj modulárního systému je již tak daleko, že i prefabrikovaná hala nabízí možnosti individualizace. Lze ji tedy přizpůsobit potřebám různých zákazníků.

Čím více jsou montované plachtové haly navrženy individuálněji, tím dražší řešení může být. Doporučujeme proto vše předem konzultovat se specialisty na stavbu montovaných hal, protože „levné“ se mohou rychle stát opravdu drahými, což bohužel někteří zákazníci musí zažívat příliš často.

Montovaná hala se rovná obchodní hale

Montované plachtové haly jsou masové výrobky z montážní linky. To umožňuje pouze omezené možnosti, které neuspokojí mnoho zákazníků. Spolehlivé firmy proto vyvíjí haly, které jsou přizpůsobeny potřebám, přáním a požadavkům zákazníků a které jsou založeny na precizní analýze a plánování. Důležitá je pak bezpečnost a trvanlivost těchto hal.

V prefabrikované hale jsou vybrané a prefabrikované komponenty předem sestaveny tak, aby mohla být během několika týdnů vytvořena nová budova. Zákazník je přitom vázán předepsanými materiály, rozměry a tvary, protože to je jediný způsob, jak společnosti zajistit rychlý a plynulý proces výstavby hotové haly. Mnoho zákazníků stále chce individuální haly, které lze optimálně přizpůsobit jejich potřebám.

plachtové haly

Typy hal

Termín „montovaná hala“ je spojován s určitými asociacemi, které jsou dnes z velké části v souladu s realitou. Průmysl se výrazně zvýšil díky zvýšené poptávce. Výsledkem je, že hotové haly jsou nyní do určité míry snadno přizpůsobitelné. Můžete si tedy vybrat z různých materiálů, velikostí a tvarů střechy.

Modely montovaných plachtových hal

– dočasné stavby
-přístřešky
-membránové haly
-nafukovací haly
– ocelové haly
-sluneční clony

Kromě toho je možné zvolit typ střechy. Obecně se rozlišuje mezi dvěma základními typy a to mezi sedlovou a pultovou střechou.

Výhody montovaných hal

Rychlá výstavba – Montovaná hala může být postavena během několika týdnů. Díky této rychlé struktuře jsou okamžitě k dispozici a mohou být použity v krátké době. Některé montované haly nabízejí možnost rozebrat halu v krátké době a přemístit ji na jiné místo.

Nízká cena – Díky tomu, že montované haly jsou postaveny ve velmi krátkém čase a na základě prefabrikovaných dílů, jsou nabízeny velmi levně.

Individualizace  – Díky vývoji na prefabrikovaném stavebním trhu v posledních letech již mohou být dokončené haly do značné míry individualizovány.

Funkčnost – Obecně platí, že montované haly mohou být použity v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Nevýhody  montovaných hal

Nevýhodná cena – v případě, že máte zájem o individuální plánování jednotlivých prvků haly, může se vám to značně prodražit.

Omezené možnosti přizpůsobení –Vzhledem ke specifikacím prefabrikovaných stavebních systémů není vždy možné splnit každé individuální přání. Zároveň se výrazně zvyšuje cena přizpůsobení.

Podmíněná funkce – Ve srovnání s individuálně plánovanými halami mají montované haly kratší životnost a vyžadují vyšší náklady na údržbu a provoz. Navíc, montované haly nemohou být použity pro všechny účely. V některých případech musí být dodrženy určité statické požadavky, které nelze splnit u montovaných hal.