PRŮTOKOVÉ SÍTO – 100% NÁVRATNOST INVESTICE ZA POŘÍZENÍ PLACHTY

Naše firma vytvořit nový zlepšovák v oblasti výroby bazénových plachet, tzv. Průtokové síto. Toto síto nejenže zabraňuje průniku nečistot do vnitřku bazénu, ale zároveň umožňuje průtok čisté vody, čímž se netvoří velké vodní plochy na plachtě. Nespornou výhodou je fakt, že během zimní sezony dochází k automatickému doplňování bazénu dešťovou  vodou, čímž ušetříme za roku využívání plachty desítky  kubíků vody, kterou bychom jinak museli doplňovat. Dochází tak k úspoře tisíce korun a dá se tak říci, že díky plachtě s průtokovým sítem uspoříte za vodu více než leckdy stála samotná plachta.